* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .co.uk, .com